Reglement Urban Walk Veenendaal


 1. Leuk dat je je wilt aanmelden als deelnemer aan de Urban walk Veeneendaal. Graag het inschrijfformulier volledig invullen, ondertekenen en uploaden via onze site.
   
 2. Iedere deelnemer die via de inschrijflijst van de teamcaptain wordt aangemeld, verklaart zich akkoord met de onderstaande regels van de Urban Walk Veenendaal.
   
 3. Deelname aan de Urban Walk Veenendaal doet u op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk in geval van ongelukken of diefstal.
   
 4. Deelnemers en vrijwilligers onder de 18 jaar mogen alleen onder toezicht aanwezig zijn. De organisatie draagt geen verantwoordelijkheid voor jongeren onder de 18 jaar.
   
 5. Twijfelt u of uw gezondheid het toelaat om mee te doen aan de Urban walk, raadpleeg dan uw huisarts. De Urban Walk vergt geen zware inspanning.
   
 6. Met uw inschrijving voor de Urban Walk Veenendaal verplicht u zichzelf om al het ingezamelde geld af te staan aan de organisatie.
   
 7. Deelnemers gaan ermee akkoord dat foto’s die tijdens de Urban walk Veenendaal worden genomen, worden gebruikt om het evenement en het werk KWF Kankerbestrijding en Invitee te promoten.
   
 8. Alle teams moeten het inschrijfformulier en het inschrijfgeld (€ 25, - per teamlid) vóór het evenement inleveren. Alleen dan zijn ze verzekerd van deelname en kunnen zij van alle faciliteiten gebruikmaken.
   
 9. Teamleden die invallen moeten ook via de inschrijflijst op de website worden aangemeld en mogen alleen meedoen als de organisatiecommissie het formulier ook daadwerkelijk heeft ontvangen.
   
 10. De teamaanvoerders zijn ervoor verantwoordelijk dat de inschrijflijst ingevuld bij de organisatiecommissie is terechtgekomen.
   
 11. Op de dag van de Urban Walk Veenendaal kunnen teams zich niet meer inschrijven.
   
 12. Er vindt geen teruggave plaats van het inschrijfgeld (€ 25 per teamlid).
   
 13. In geval van nood gebruikt Urban Walk de opgegeven informatie om het thuisfront in te lichten.
   
 14. Alle deelnemers moeten zich houden aan de regels en de voorschriften voor de Urban walk Veenendaal zoals opgesteld door de organisatie en beschreven in dit reglement.
   
 15. De Urban walk is een rookvrij evenement.
   
 16. Alcohol dient met mate genuttigd te worden.